Nasze paliwo

Każdy klient kupujący paliwa na Stacji S1 ma gwarancję, że otrzymuje produkt najwyższej jakości.

Dostawy paliwa są badane pod względem właściwości produktu, czego potwierdzeniem są Świadectwa Jakości, spełniające normy PN EN 590, PN EN 228 udostępniane na prośbę każdego klienta.
Benzyny bezołowiowe oraz olej napędowy odpowiadają w pełni wymaganiom europejskim, a w odniesieniu do niektórych parametrów nawet je przewyższają. Składy chemiczne benzyn, oleju napędowego dobierane są na podstawie najnowszych światowych badań.

Produkty w ofercie

Olej napędowy

CN27102011

Benzyna PB95

CN27101245

LPG gaz propan-butan

CN 27111900

AD BLUE

Płyn wysokiej czystości

Diesel

Olej napędowy

Olej napędowy jest paliwem do silników wysokoprężnych (Kody CN: 27101943, 27102011 Diesla) o niskiej zawartości siarki (max 10 ppm).
W celu poprawy wydajności oleju napędowego posiada specjalne dodatki:

 • Dodatek zwiększający liczbę cetanową paliwa, a co za tym idzie poprawiający właściwości spalania paliwa.
 • Dodatek smarujący zaprojektowany tak, aby zminimalizować ścieranie pompy wtryskowej i układów wtryskowych. Wydłuża żywotność silnika.
 • Dodatek zwiększający liczbę cetanową paliwa, a co za tym idzie poprawiający właściwości spalania paliwa.
 • Dodatki przeciwpienne oraz redukujące straty podczas pompowania.
 • Wodoodporny emulgator chroniący przed wilgotnymi zanieczyszczeniami oraz zwiększający osiągi silnika.
 • Dodatek antykorozyjny chroni silnik i układ paliwowy samochodu, wydłużając żywotność silnika.
 • Przeciwutleniacz zapobiegający stopniowemu utlenianiu paliwa podczas długotrwałego przechowywania. Utrzymuje stabilną jakość paliwa, zwiększając tym samym moc silnika.

Zimowy typ oleju napędowego zawierający specjalny dodatek, który poprawia płynność paliwa, nawet w bardzo niskich temperaturach, co zapobiega krystalizacji parafiny zawartej w paliwie.
Depresant zimowy czyli dodatek poprawiający właściwości paliwa w niskich temperaturach poprzez obniżenie temperatury granicznej filtracji paliwa.

Benzyna

Benzyna PB 95

Paliwa do silników spalinowych (Kody CN: 27101245, 27101249) z zapłonem iskrowym stosowane są głównie w przypadku samochodów osobowych, tylko i wyłącznie bezsiarkowe benzyny silnikowe (zawartość siarki maks. 10 ppm),o zmniejszonej zawartości węglowodorów aromatycznych.
W celu poprawy właściwości benzyn, produkt posiada specjalne dodatki najnowszej generacji:

 • Dodatki detergentowe usuwają osad tworzący się w zbiorniku paliwa i zapobiegają tworzeniu się osadów w kolektorze ssącym i komorze spalania. Pozwala to na utrzymanie optymalnej wydajności silnika.
 • Dodatki antykorozyjne zapobiegają korozji układu paliwowego przedłużając żywotność silnika.
 • Antyoksydanty zapobiegają stopniowej degradacji oksydacyjnej i stabilizują jakość paliwa podczas długotrwałego przechowywania.
 • Emulgatory zapobiegają łączeniu się emulsji z wodą co zapewnienia paliwo wolne od wody.

LPG gaz

Propan-butan

Stosowany jest głównie jako źródło zasilania silników benzynowych, zarówno gaźnikowych, jak i z jedno i wielopunktowymi układami wtryskowymi. Korzystanie z LPG wymaga specjalnej instalacji. Samochody zaopatrzone w tę instalację muszą też częściowo korzystać z benzyny, gdyż ze względów technicznych rozruch i rozgrzanie silnika powinno odbywać się przy zasilaniu benzyną. Bardziej zaawansowane technicznie instalacje do LPG automatycznie przełączają się z benzyny na gaz w momencie uzyskania przez silnik odpowiedniej temperatury i prędkości obrotowej. W mniej zaawansowanych istnieje konieczność ręcznego przełączania zasilania z benzyny na LPG.

AdBlue

Płyn wysokiej czystości

Prosto z naszego dystrubutora wprodukowany zgodnie z normami ISO 22241 płyn wysokiej czystości 32,5% wodnego roztworu mocznika. Produkt stosowany w branży motoryzacyjnej jako reduktor w celu rozłożenia w katalizatorze SCR (ang. Selective Catalytic Reduction – Selektywna Redukcja Katalityczna) szkodliwych dla środowiska tlenków azotu. W technologii SCR AdBlue jest kierowany pod wysokim ciśnieniem na strumień spalin w katalizatorze, gdzie zachodzi redukcja szkodliwych dla atmosfery tlenków azotu na azot oraz wodę. AdBlue nie jest substancją zaliczaną do niebezpiecznych ani groźnych dla środowiska. Nie jest też palny, wybuchowy, ani szkodliwy dla zdrowia. Zużycie AdBlue wynosi równowartość ok. 4-5% ilości zużytego oleju napędowego, w zależności od typu silnika (spełniającego normę Euro IV, Euro V lub Euro VI).